มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14 มกราคม 2554
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงาน MIS ร่วมต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่เครือข่ายด้านไอทีในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 13 มกราคม 2554
รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามอบกระเช้าของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔ แก่ รศ.ประทีป, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยพายัพ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารงานทางด้านไอทีกับหลาย ๆ หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่
มอบรางวัลบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น และเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
วันที่ : 29 ธันวาคม 2553
รายละเอียด :
ตัวแทนบริษัท CATเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔
วันที่ : 28 ธันวาคม 2553
รายละเอียด :
บุคลากรศูนย์เทคโนโลสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม ๕ ส สำนักงานอธิการบดี และกีฬาบุคลากร ๒๕๕๓
วันที่ : 24 ธันวาคม 2553
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตร การประกวดกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานอธิการบดี และเข้าร่วมงานกีฬาบุคลากร ประจำ๒๕๕๓