เมนูหลัก

ค้นหา

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday67
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week310
mod_vvisit_counterLast week1498
mod_vvisit_counterThis month4740
mod_vvisit_counterLast month3378
mod_vvisit_counterAll days561845

[Start : 5 June 2012]

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน้าแรก ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
อบรมยุวชนเกษตรล้านนา ประเพณีปุมต๊าง บูชาพระแม่โพสพและท้าวจตุโลกบาล ประเพณีแฮกนาน้อย แฮกนาใหญ่ มัดมือควาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาอบรมยุวชนเกษตรล้านนา ประเพณีปุมต๊าง บูชาพระแม่โพสพและท้าวจตุโลกบาล ประเพณีแฮกนาน้อย แฮกนาใหญ่ มัดมือควาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (50)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานและเรียนรู้ภาคสนามในนาข้าว ช่วงวันที่ ๒๔ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานและเรียนรู้ภาคสนามในนาข้าว ช่วงวันที่ ๒๔ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (38)
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (5)
กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เมื่อช่วงวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เมื่อช่วงวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (15)
เปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่ชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาเปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่ชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (40)
เปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่ชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาเปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่ชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (25)
ดร.พระมหาสิงห์ทน นราสโภ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ดร.พระมหาสิงห์ทน นราสโภ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (9)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (22)
นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ร่วมปฏิบัติงานดำนาในพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ร่วมปฏิบัติงานดำนาในพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (23)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการออกแบบแผนแม่บทศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมวินเพรส เมืองเชียงใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการออกแบบแผนแม่บทศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมวินเพรส เมืองเชียงใหม่ (18)
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เยี่ยมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เยี่ยมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (33)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (14)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  (89)
บรรยากาศการเตรียมความพร้อมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาก่อนเสด็จพระราชดำเนินฯ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕บรรยากาศการเตรียมความพร้อมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาก่อนเสด็จพระราชดำเนินฯ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ (55)
การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านล้านนา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านล้านนา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ (15)
บรรยากาศการเตรียมความพร้อมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาก่อนวันรับเสด็จฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕บรรยากาศการเตรียมความพร้อมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาก่อนวันรับเสด็จฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ (62)
ชุมชนต่างๆ เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาชุมชนต่างๆ เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (4)
นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมใจพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมใจพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  (36)
การจำลองพิธีกรรมการขอใช้พื้นที่ แฮกน้อย แฮกใหญ่ การไถนา และมัดมือควาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้การจำลองพิธีกรรมการขอใช้พื้นที่ แฮกน้อย แฮกใหญ่ การไถนา และมัดมือควาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (61)
มุมสูงพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาและประชุมปรับปรุงบ้านล้านนา พ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕มุมสูงพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาและประชุมปรับปรุงบ้านล้านนา พ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ (15)
ดูงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. อ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ดูงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. อ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ (57)
ประชุมวัฒนธรรมเกษตรล้านนา จ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ประชุมวัฒนธรรมเกษตรล้านนา จ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ (20)
นำต้นไม้ลงพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา พ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕นำต้นไม้ลงพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา พ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ (30)
ขอคำแนะนำการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวจากที่ปรึกษาอาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์  ศุกร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ขอคำแนะนำการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวจากที่ปรึกษาอาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ ศุกร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ (47)
พื้นที่ภูมิทัศน์เกษตรล้านนา ๑, ๙, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕พื้นที่ภูมิทัศน์เกษตรล้านนา ๑, ๙, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ (22)
ประชุมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาครั้งที่ ๒ อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องศิขรินทร์ประชุมพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาครั้งที่ ๒ อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องศิขรินทร์ (24)
ผู้ประกอบการเอกชนมาเลเซียดูงานศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ผู้ประกอบการเอกชนมาเลเซียดูงานศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ (20)
นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ร่วมปฏิบัติงานทำปุ๋ยพื้นวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ร่วมปฏิบัติงานทำปุ๋ยพื้นวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (6)
 
Powered by Phoca Gallery


ขับเคลื่อนโดย Art and Cultural Center of MJU.