ลงชื่อเข้าใช้งาน
งานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Employment Section
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ
ระบบฐานข้อมูลจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน้าแรก » ระบบฐานข้อมูลจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 พฤศจิกายน 2560
 
username :
password :
สถานะ :
  
สมัครสมาชิก :
สำหรับนักศึกษา ม.แม่โจ้ คลิกที่นี่
สำหรับสถานประกอบการ คลิกที่นี่
 
» ตำแหน่งงานทั้งหมด
» ตำแหน่งงานตามจังหวัด
» ตำแหน่งงานตามวุฒิการศึกษา
» ตำแหน่งงานตามลักษณะงาน
» ตำแหน่งงานตามประเภทงาน
 
 
ประกาศสมัครงาน
ผู้ประสานงานค่าย
หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเอ็กซเพลส ลักษณะงาน : อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 1 ปรับปรุง : 16 ตุลาคม 2556
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : บริษัทแค็บ อะโกรเทค จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : พิษณุโลก อัตรา : 8 ปรับปรุง : 22 พฤศจิกายน 2555
ผู้จัดการเขต
หน่วยงาน : บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตรา : 1 ปรับปรุง : 09 พฤศจิกายน 2555
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
หน่วยงาน : บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตรา : 5 ปรับปรุง : 09 พฤศจิกายน 2555
Agriculture Specialist(ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร)
หน่วยงาน : บริษัท เอส วี วินเนอร์ จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตรา : 2 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
Local Area Maketing Coordinator
หน่วยงาน : บริษัท เอส วี วินเนอร์ จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตรา : 2 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสโตร์และรับสินค้า
หน่วยงาน : บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ลักษณะงาน : อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตรา : 1 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
พนักงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บัญชี หลายอัตตรา
หน่วยงาน : บริษัท ซี เอ เอส จำกัด ลักษณะงาน : บัญชี/การเงิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตรา : 10 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
ผู้จัดกการโครงการ Biogas
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 1 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
ผู้จัดการแผนกวิศวะกรรม
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 1 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : บุคคล/ฝึกอบรม
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 1 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : บัญชี/การเงิน
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 1 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
หัวหน้างานหน่วยงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ QC
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 10 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
หัวหน้าหน่วยงานภูมิทัศน์
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 1 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 2 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
เจ้าหน้าที่บัญชี
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : บัญชี/การเงิน
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 2 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
เจ้าหน้าที่หน่วยงานคลังสินค้า
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 1 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเขียนแบบ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 10 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
เจ้าหน้าที่ข้อมูลเพิ่มผลผลิต/kaizen team
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 5 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด ลักษณะงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
จังหวัด : เชียงใหม่ อัตรา : 2 ปรับปรุง : 08 พฤศจิกายน 2555
: