ลงชื่อเข้าใช้งาน
คุณเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ?
   
Password :
256769
ข้อแนะนำการลงชื่อเข้าใช้งาน
  • ป้อน Username และ Password ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ลงในช่อง Username และ Password ตามลำดับ
  • ป้อนรหัสยืนยันตัวตนที่ปรากฏด้านล่าง ลงในช่องว่างด้านขวาของรหัส
  • หากไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-5387-3602
ระบบการจัดการเว็บเทมเพลต (Web Template Management System)
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-3602