ลงชื่อเข้าใช้งาน
งานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Employment Section
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ
บุคลากร : งานจัดหางาน
หน้าแรก » ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร » งานจัดหางาน 20 สิงหาคม 2561
งานจัดหางาน
ผู้บริหารผู้อำนวยการ

นางสมพร แรกชำนาญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานจัดหางาน
โทรศัพท์ : 053-875354
E-mail :
 

อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-5387-5346
E-mail :
 

นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-5387-5345
E-mail :
 

นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทรศัพท์ : 053-875353
E-mail : arthit@mju.ac.th
 

ภาระหน้าที่